Cantores-gyfansoddwraig ydi Beth Celyn sydd newydd ryddhau ei debut EP ‘Troi’ dan y label Sbrigyn Ymborth sy’n cynnwys y gân Ti’n Fy Nhroi i Mlaen a oedd yn drac yr wythnos ar BBC Radio Cymru. Mae ei cherddoriaeth yn frith o ddylanwadau gwerin ac indie ac wedi ennyn clod ar y radio a gan adolygwyr. Flwyddyn ddiwethaf chwaraeodd Beth mewn nifer wyliau cerddorol fel FOCUS Wales, Gŵyl Tafwyl a Gŵyl Arall, ymysg eraill, a chynrychiolodd Cymru yn Yr Ŵyl Ban Geltaidd. Yn ddiweddar fe ddewiswyd Beth yn un o 34 o artistiaid i dderbyn grant o’r gronfa lansio gan y cynllun BBC Gorwelion er mwyn buddsoddi mewn piano newydd. Pan nad ydi Beth yn gigio mae hi’n teithio ar hyd a lled Cymru yn perfformio gyda Cywion Cranogwen, criw o ferched creadigol, yn feirdd, artistiaid a cherddorion, sydd yn rhoi stamp eu hunain ar farddoniaeth Gymraeg. .

@bethcelyn