ARGRPH

Dydd Sadwrn / Prif Lwyfan / 13.10 – 13.40

Perthyn i’r hwyrddydd mae ARGRPH – y lle hwnnw rhwng nos a dydd. Mae ARGRPH yn cwmpasu blas yr heulwen a themâu telynegol y cyfnos er mwyn creu sain i gyd-fynd â’r breuddwydion a gollwyd gennym yn ein hieuenctid. Fe ddechreuon nhw dan gysgod dirgelwch ond ni allai cerddoriaeth ARGRPH aros yn gudd. Ar ôl y cynigion anochel am gigs fe roddwyd gwedd derfynol i’r band o amgylch Emyr Sion Taylor gyda melodïau syrff, sensitif.

Trwy amsugno sain cinematic Scorsese a Tarantino mae ARGRPH yn caru’r gorffennol gymaint ag y maent o greu dyfodol. Mae ARGRPH eisoes wedi sefydlu enw da iddo’i hun fel band byw cyffrous a deinamig. Fe fydd hon yn flwyddyn fawr i ARGRPH gan fod deunydd newydd ar y gweill a rhagor o deithiau wedi’u trefnu.