Cefndir

Gŵyl flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Parti mawr Cymraeg â gwahoddiad i bawb!

Sefydlwyd yr ŵyl nôl yn 2006. Mae cynulleidfa Tafwyl wedi tyfu yn aruthrol dros y blynyddoedd o ychydig dros mil o bobl yn y Mochyn Du yn ei ddyddiau cynnar, i 38,000 o bobl yng Nghaeau Llandaf llynedd.

Mae’n ddigwyddiad naw diwrnod i gyd; gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas am wythnos, gan orffen gyda’r prif ddigwyddiad yng Nghastell Caerdydd.

Cynhelir prif ddigwyddiad yr ŵyl ar ddydd Sadwrn 30ain o Fehefin a Dydd Sul 1af o Orffennaf, yng ngerddi hyfryd Castell Caerdydd. Unwaith eto bydd yr ŵyl yn dod â’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd; ynghyd â bwyd a diod blasus.

Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Cymreig.

Mae Tafwyl yn ddathliad hyfryd o’r iaith Gymraeg ac mae’n dangos ein diwylliant ar ei orau, felly peidiwch â cholli allan, bydd croeso mawr i bawb ddod i ymuno â ni a phrofi’r ŵyl unigryw hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu

 

Menter Caerdydd
42 Lambourne Crescent
Parc Busnes Caerdydd
Llanishen
Caerdydd
CF14 5GG

029 2068 9888

llinos@mentercaerdydd.cymru
lia@mentercaerdydd.cymru