Cefndir


Gŵyl flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Parti mawr Cymraeg a gwahoddiad i bawb!

Sefydlwyd yr ŵyl 11 mlynedd nol yn 2006. Yn 2012 symudodd yr ŵyl o’r Mochyn Du i Gastell Caerdydd, a ddaeth yn rhan o becyn Gŵyl Caerdydd. Mae cynulleidfa Tafwyl wedi tyfu yn aruthrol dros y blynyddoedd o 1,500 o bobl yn y Mochyn Du i 36,500 yn 2016.

Mae’n ddigwyddiad 9 diwrnod i gyd; gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd, caffis, bariau a chanolfannau celf am 7 diwrnod, gan orffen gyda’r prif ddigwyddiad dros y penwythnos olaf. Mae’r prif ddigwyddiad yn gymysgedd fywiog o gerddoriaeth fyw, llenyddiaeth, drama, comedi, celf, chwaraeon, bwyd a diod.

Gan fydd Castell Caerdydd yn cael ei ddefnyddio gan UEFA wrth i Gaerdydd groesawu Cynghrair y Pencampwyr i’r ddinas bydd prif ddigwyddiad Tafwyl yn symud am flwyddyn yn 2017. Rydym yn falch iawn mai Caeau Llandaf bydd cartref yr ŵyl am y flwyddyn, ac yn edrych ymlaen at ddod â’r digwyddiad i’r ardal.

Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Gymraeg.

Mae Tafwyl yn ddathliad hyfryd o’r iaith Gymraeg ac mae’n dangos ein diwylliant ar ei orau, felly peidiwch a cholli allan, bydd croeso mawr I bawb ddod I ymuno a ni a phrofi’r ŵyl unigryw Tafwyl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu

 

Menter Caerdydd
42 Lambourne Crescent
Parc Busnes Caerdydd
Llanishen
Caerdydd
CF14 5GG

029 2068 9888

llinos@mentercaerdydd.cymru
lia@mentercaerdydd.cymru