Yn hanu o Gaerdydd, trwy Gaerfyrddin a Llundain, mae caneuon Aled Rheon yn tynnu ar blentyndod yng nghefn gwlad Cymru yn gymysg â chariad a bywyd yn y ddinas.

Fe osodir ei gerddoriaeth ar wahân gan urddas dawel ac unig; gyda’i lais atgofus, geiriau o’r galon ac arddull plicio unigryw yn ysgogi cymariaethau gyda cherddorion fel Nick Drake a Meic Stevens.

Bellach mae Aled i’w weld yn rhannu’r llwyfan gyda’i fand ‘The Gorgeous Charge’, sy’n ychwanegu haenen arall at berfformiadau byw cyfareddol Aled; ac yn arddangos llawnder harddwch ei ganeuon. Gyda llwyth o sioeau a pherfformiadau ar y cardiau eleni mae 2018 yn argeoli i fod yn flwyddyn fawr arall i Aled Rheon.

www.aledrheon.com